PreduzećeInfo

City Kvart,

Ul. Pera Šoća, Lamela 2-3

81000 Podgorica